POGOTOWIE KANALIZACYJNE
KRAKÓW 24H/7

Czyszczenie / przegląd okresowy / obsługa separatorów, przepompowni i studzienek drogowych​

Separatory koalescencyjne (parkingowe / ropopochodne) oraz separatory tłuszczu, muszą przechodzić przeglądy okresowe (budowlane) i być okresowo czyszczone, zgodnie z  terminem ustawowym obsługi separatorów, wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane, art. 62 ust. 1, pkt 1 b oraz pkt 3.

Przegląd okresowy

Budynki o powierzchni zabudowy do 2000 m2 - co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 b).
Budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 - co najmniej dwa razy w roku w terminach: wiosenny do 31 maja, jesienny do 30 listopada (art. 62 ust. 1 pkt 3).

Czyszczenie

Czyszczenie separatorów powinno być wykonywane co najmniej raz w roku. W przypadku stwierdzenia konieczności czyszczenia separatora podczas przeglądu okresowego, separator należy poddać czyszczeniu.

Przepompownie ścieków powinny przechodzić regularne przeglądy i czyszczenia, zgodnie Dokumentacją Techniczno – Ruchową (DTR) producenta przepompowni. Dokument ten zawiera dokładne zalecenia co do sposobu prawidłowej eksploatacji urządzenia i terminów wykonania serwisu.

Studzienki drogowe (wpusty deszczowe) posiadają zwykle osadniki, w których gromadzą się nieczystości napływające z dróg i chodników. Osadniki spełniają swoją rolę wyłącznie, gdy są regularnie czyszczone. W przeciwnym razie, zanieczyszczenia trafiają dalej do instalacji, generując zapychanie się kolektorów osadami ciężkimi. Nie ma ustawowego terminu na wykonanie czyszczenia, jednak zalecamy czyszczenie minimum raz na kilka lat, a raz do roku, w okresie wiosennym, powinny przejść kontrolę pod kątem stopnia zapełnienia osadnika i drożności odpływu.

Do wykonywania powyższych usług, mamy w swojej flocie duży, trzy osiowy samochód ciężarowy ssąco – płuczący, z podgrzewaną zabudową i wodą (idealny do czyszczenia osadów tłuszczowych).