POGOTOWIE KANALIZACYJNE
KRAKÓW 24H/7

Czyszczenie / przegląd okresowy / obsługa separatorów w garażach podziemnych​

Separatory koalescencyjne (ropopochodne) oraz separatory tłuszczu, jako urządzenie służące ochronie środowiska, muszą przechodzić przegląd okresowy (budowlany) i być okresowo czyszczone, zgodnie z  terminem ustawowym obsługi separatorów, wynikającym z art. 62 ust. 1, pkt 1 b i ust. 1 pkt 3. Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.).

Przegląd okresowy

Budynki o powierzchni zabudowy do 2000 m2 - co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 b).
Budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 - co najmniej dwa razy w roku w terminach: wiosenny do 31 maja, jesienny do 30 listopada (art. 62 ust. 1 pkt 3).

Czyszczenie

Czyszczenie separatorów powinno być wykonywane co najmniej raz w roku. W przypadku stwierdzenia konieczności czyszczenia separatora podczas przeglądu okresowego, separator należy poddać czyszczeniu.

Posiadamy niezbędny sprzęt, wiedzę i doświadczenie do świadczenia w/w usług (w tym mały samochód ciężarowy do 5 t, o wysokości 1,82 m, zdolny do wjechania do każdego garażu podziemnego).